No5480模特安然anran白领装扮性感白色长T配短裙秀完美身材诱惑写真81P安然秀人网

No5480模特安然anran白领装扮性感白色长T配短裙秀完美身材诱惑写真81P安然秀人网

法当陈皮半夏茯苓甘草苍术白术升麻柴胡白芷芍药上水一钟半,生姜三片煎,空心服。歌括∶胸满膈闷食不思,倦怠欲卧力难支。

 一剂而神定,二剂而晕止,三剂而血亦止矣,倘一服见效,连服三、四剂,减去一半,再服十剂,可庆更生。两收参术和山药,熟地芡实扁豆炒。

此方之妙,补肾中之精,凉骨中之热,不清胞胎,而胞胎自无大热之患。 加味四物地芍先,当归川芎和牡丹。

使当其腹疼之时,即用人参、干姜之类,补气祛寒,则可以疼止而胎安。至于用黄柏清肾中之火也,肾与任脉相通以相济,解肾中之火,即解任脉之热矣。

东垣治妇人阴血不足无子者,服之能使胎孕,效。 起于肺热。

治法宜宽其带脉之急,而带脉之急,不能遽宽也,宜利其腰脐之气。 此等之症,不至发狂者,全赖肾水与肺金无病,其生生不息之气,润心济胃以救之耳,所以但成黑带之症,是火结于下而不炎于上也。

Leave a Reply